Kalibratie vs. kalibratie

Om het verschil tussen kalibratie en kalibratie te verduidelijken, moeten eerst beide termen worden gedefinieerd. Het is cruciaal dat de kalibratie, in tegenstelling tot de kalibratie, een soevereine handeling is. Dit betekent dat verificatie uitsluitend is voorbehouden aan overheidsinstellingen, meestal de verificatiebureaus. De zogenaamde fabrikantkeuring of initiële verificatie door de fabrikant is door de conformiteitsbeoordeling vervangen door de richtlijn 2014/31 / EU. Dit betekent dat elke vorm van kalibratie exclusief in handen is van de staat. Niettemin houden veel fabrikanten zich aan deze naam omdat deze bekend is bij geïnteresseerden. Uiteindelijk is de reikwijdte van de conformiteitsbeoordeling identiek aan die van de verificatie en kunnen conformiteitsbeoordeelde weegschalen overeenkomstig Richtlijn 2014/31 / EU worden gebruikt, evenals geverifieerde schalen bij overdracht in bewaring.

Wanneer we spreken van kalibratie, is dit een weergave van de afwijking. De term wordt vaak verward met aanpassing. In tegenstelling tot de afstelling wordt er tijdens de kalibratie geen wijziging in de balans aangebracht. De weegschaal wordt op verschillende manieren geladen en gelost volgens de kalibratie-instructies en de afwijking wordt gedocumenteerd.

Hoewel foutlimieten het verdere gebruik van de balans tijdens een kalibratie bepalen, speelt de fout tijdens de kalibratie in eerste instantie geen rol. Als de balans is gekalibreerd volgens DAkkS, moeten uiteraard ook hier foutgrenzen in acht worden genomen. In het geval van een fabriekskalibratie is het aan de gebruiker of hij kan blijven werken met de gedetecteerde fout of niet.

Wanneer een balans moet worden gekalibreerd, wordt bepaald door Richtlijn 2014/31 / EU, de Wet meet- en keuring en de Meet- en keuringsverordening. Daarnaast kunnen andere richtlijnen, wet- en regelgeving van toepassing zijn, b.v. als het een schaal is voor het verpakken van voedsel. Ook hier geldt de voorverpakkingsregeling. In principe kan worden aangenomen dat een balans altijd moet worden geverifieerd als deze wordt gebruikt om een ​​gewicht te bepalen dat wordt gebruikt voor facturering. Er zijn echter andere toepassingen waarbij een gekalibreerde weegschaal moet worden gebruikt, zoals Personenweegschaal in ziekenhuizen. De kalibratieperioden bieden uitgebreide informatie over het verplichte gebruik van een geverifieerde schaal.

Als een weegschaal uitsluitend voor interne doeleinden wordt gebruikt, b.v. voor kwaliteitsborging of picking is kalibratie niet nodig. Dit is vooral handig wanneer de schaal een zeer hoge resolutie moet hebben. Als bijzonder kleine en lichte onderdelen worden gepickt via een stukentelling, is het niet nodig om het telsysteem te kalibreren, vooral omdat dit sowieso niet mogelijk is. De weegschaal, d.w.z. de gewichtsbepaling, kan worden gekalibreerd, maar niet de stukstelling. Weegschalen die in dergelijke gebieden worden gebruikt, moeten worden gekalibreerd, zodat de gebruiker de tolerantie van zijn weegschaal kent en daarop kan reageren.

Alle kwaliteitsborgingssystemen schrijven geteste meetapparatuur voor. DIN EN 9001: 2015 vereist ook regelmatig testen van de meetapparatuur. Het is echter aan de gebruiker in hoeverre en met welke tussenpozen het wordt gecontroleerd. Een zeer verstandige vereiste, aangezien de gebruiker het belang van de meting met de weegschaal voor de kwaliteit van zijn producten het beste kan inschatten.

Ten slotte kan worden gezegd dat een geijkte weegschaal altijd moet worden gebruikt wanneer dit wettelijk verplicht is en dat een geijkte weegschaal vereist is als onderdeel van de kwaliteitsborging.

 

auteur

Mario Schmidtke

Zuletzt angesehen