Intrekking

Herroepingsrecht

 

Consumenten hebben een herroepingsrecht in overeenstemming met de volgende bepaling, waarbij consumenten elke natuurlijke persoon zijn die een rechtshandeling sluit voor doeleinden die voornamelijk kunnen worden toegeschreven aan hun commerciële of onafhankelijke beroepsactiviteit:

 

Herroepingsrecht

 

 

Herroepingsrecht

 

Je hebt het recht om dit contract binnen veertien dagen te annuleren zonder opgaaf van reden.

 

De herroepingstermijn bedraagt ​​veertien dagen vanaf de dag waarop u of een door u genoemde derde, die niet de vervoerder is, de goederen in bezit heeft genomen.

 

Om uw herroepingsrecht uit te oefenen, moet u contact met ons opnemen

 

OMEGA Waagen GmbH

Mario Schmidtke & Christian Osterhues

Schnatgang 3

D-49377 Vechta

E-mail mario.schmidtke@omega-waagen.de

u informeren over uw beslissing om dit contract te annuleren door middel van een duidelijke verklaring (bijvoorbeeld een brief die per post, fax of e-mail wordt verzonden). U kunt gebruik maken van het bijgevoegde annuleringsformulier, maar dit is niet verplicht.

 

Gevolgen van intrekking

 

Als u dit contract annuleert, hebben we alle betalingen gedaan die we van u hebben ontvangen, inclusief bezorgkosten (met uitzondering van de extra kosten die voortvloeien uit het feit dat u voor een ander type levering hebt gekozen dan de goedkoopste standaardlevering die we aanbieden) hebben) om onmiddellijk en uiterlijk binnen veertien dagen terug te betalen vanaf de dag waarop we de kennisgeving van uw annulering van dit contract hebben ontvangen. Voor deze terugbetaling gebruiken wij hetzelfde betaalmiddel dat u bij de oorspronkelijke transactie heeft gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders met u is overeengekomen; voor deze terugbetaling worden in geen geval kosten in rekening gebracht.

 

We kunnen terugbetaling weigeren totdat we de goederen hebben teruggekregen of totdat u het bewijs heeft geleverd dat u de goederen heeft geretourneerd, afhankelijk van wat eerder is.

 

U moet de goederen onmiddellijk aan ons retourneren of overhandigen en in ieder geval niet later dan veertien dagen vanaf de datum waarop u ons op de hoogte stelt van de annulering van dit contract. De deadline is gehaald als u de goederen verzendt voordat de periode van veertien dagen is verstreken.

 

U draagt ​​de directe kosten van het terugzenden van de goederen.

 

Einde intrekking

Zuletzt angesehen