Gekalibreerde schaal | OMEGA Waagen GmbH

Een gekalibreerde weegschaal moet worden gebruikt wanneer het gewicht wordt gebruikt om een prijs te bepalen. Daarnaast zijn er andere toepassingen die een gekalibreerde schaal vereisen.

In onze blog hebben we dit onderwerp uitvoerig behandeld en aan de tafel u eenvoudig bepalen of uw toepassing een gekalibreerde schaal vereist.

 

Rechtsgrondslag - Richtlijn 2014/31/EU

Richtlijn 2014/31/EU heeft betrekking op niet-zelfstandige schalen. Daarnaast zijn er de zelfactieve schalen, waar we elders mee te maken zullen krijgen. Het is van cruciaal belang dat deze richtlijn bindend is voor alle schalen en niet alleen op gekalibreerde schalen. Dat blijkt rechtstreeks uit artikel 1, lid 1. In lid 2 wordt vervolgens een onderscheid gemaakt naar gelang van de gebruiksgebieden, wat later resulteert in de verschillende behandeling van gekalibreerde schalen en niet-gekalibreerde.

Artikel 2 bevat de definities. Dit geeft ook aanleiding tot de definitie van een schaal en die van een niet-zelfactieve schaal. Dit laatste vereist de tussenkomst van een exploitant, die niet vereist is voor een geactueerde schaal. Artikel 3 regelt de marktbepaling en de inbedrijfstelling. Voor gekalibreerde schalen is bijlage 1 van deze richtlijn belangrijk. Hier worden de essentiële eisen voor niet-automatischegekalibreerde weegschalen gepresenteerd.

Wat zijn de procedures?

Naast kalibratie is er ook fabriekskalibratie, ook wel ISO-kalibratie genoemd. Dit wordt uitgevoerd door de fabrikant of een gekwalificeerd persoon/bedrijf. Er is geen duidelijke definitie van wat hier te doen. De fabrikant bepaalt zelf de omvang van de test. OMEGA Waagen GmbH gaat verder met fabriekskalibratie zoals in kalibratie. We laten ons leiden door DIN 45501, die ook de specificaties voor de kalibratie van een weegschaal definieert.

DAkkS kalibratie is een andere vorm van gedocumenteerde testen van een schaal. Hier, net als bij kalibratie, is duidelijk gedefinieerd hoe de balans moet worden gecontroleerd. De resultaten worden uitgevoerd in een testlogboek en dienen als bewijs van de juistheid van de weegresultaten voor de gebruiker.

Kalibratie alleen is een openbare handeling en mag alleen worden uitgevoerd door de kalibratie-autoriteiten. Het is gelijk aan de conformiteitsbeoordeling op grond van Richtlijn 2014/31/EU. Dit wordt uitgevoerd door de fabrikant wanneer een weegschaal voor het eerst op de markt wordt gebracht. Alleen als de fabrikant echter een erkend kwaliteitsmanagementsysteem onderhoudt. Een aangemelde instantie onderzoekt dit en verleent erkenning.

Er zijn een aantal uitvoeringsvarianten voor de conformiteitsbeoordelingsprocedure, waarvan sommige kunnen worden gecombineerd. In bijlage II bij Richtlijn 2014/31/EU worden de volgende procedures vastgesteld en gedefinieerd:

Ø  Module B - EU-typeonderzoek

Ø  Module D - Overeenstemming met het type op basis van een

Kwaliteitsborging van het productieproces

Ø  Module D1 - Kwaliteitsborging op basis van het productieproces

Ø  Module F - Overeenstemming met het ontwerp op basis van een producttest

Ø  Module F1 - Conformiteit op basis van een producttest

Ø  Module G - Conformiteit op basis van een individuele test

 

De oude Richtlijn 2009/23/EG is met ingang van 20 april 2016 bij Richtlijn 2014/31/EU ingetrokken.

Wat is nauwkeuriger?

Over dit onderwerp kan geen verklaring worden afgelegd. Het is een feit dat alleen een geijkte of conformiteitsschaal mag worden gebruikt in gekalibreerde toepassingen.

Voor de gebruiker kan een niet-gekalibreerde schaal echter de betere keuze zijn. De meeste van hen hebben een hogere resolutie. Hierdoor kan de gebruiker betere weegresultaten behalen. Opgemerkt moet echter worden dat een gekalibreerde schaal vele tests heeft ondergaan. Zo kunnen alleen schalen met de juiste goedkeuringen worden gekalibreerd.

Goedkeuring - Een voorwaarde voor kalibratie

Om goedkeuring te krijgen voor de onderdelen van een weegschaal is een uitgebreide testprocedure vereist. De componenten worden gecontroleerd volgens de respectievelijke OIML-richtlijnen. Vastgesteld in hoeverre het bestanddeel mag worden gebruikt in het verkeer op basis van de dienst.

 

Na een succesvolle afronding van alle tests in overeenstemming met de OIML-richtlijn, wordt een accreditatie verleend door een erkende keuringsinstantie. Hier is een voorbeeld van een goedkeuring voor onze evaluatieselektronik WA-01:

Zonder goedkeuring wordt een schaal niet gekalibreerd. Goedkeuring stelt zeer hoge eisen aan de componenten en niet zonder reden. Dit legt de basis voor betrouwbare weegresultaten gedurende vele jaren.

 

Uitvoering van de kalibratie

Hoe de kalibratie van een weegschaal wordt uitgevoerd, wordt beschreven in DIN 45501. Naast het controleren van de documentatie van het saldo, worden ook de goedkeuringen gecontroleerd. Er moet een compatibiliteitscertificaat worden gemaakt. Hieruit blijkt dat de afzonderlijke componenten in combinatie voldoen aan de eisen voor de gewenste balans.

De metrologische test bestaat uit verschillende stappen. De nulpositie moet worden gecontroleerd, evenals de overbelasting. Een test met normale belasting, meestal volle en half normale belasting wordt uitgevoerd. Hoekcontrole zorgt ervoor dat een correct resultaat wordt weergegeven, zelfs wanneer de belasting off-the-board is. De hysteresetest omvat ten minste 5 controlepunten. Zij moeten de minimale belasting en maximale belasting omvatten. De andere controlepunten moeten dicht bij de waarden liggen waar de foutlimieten veranderen.

Parlementsleden

In tegenstelling tot een fabriekskalibratie of DAkkS-kalibratie wordt de werkelijke afwijking van de balans niet aan de klant getoond. Het aanbrengen van de kalibratiemarkering zorgt ervoor dat de balans binnen de foutlimieten werkt.

 

De foutlimieten zijn afhankelijk van een aantal factoren. We beperken ons tot de foutlimieten van een klasse III schaal in dit artikel. In één schaal  is het weeggebied verdeeld in drie gebieden. In het onderste bereik kan de fout in de conformiteitsbeoordeling 0,5 x e zijn, in het middenbereik 1 x e en in het bovenste bereik 1,5 x e. "e" staat voor de kalibratiewaarde, d.w.z. de displaystap. De verkeersfoutlimieten zijn twee keer zo hoog.

 

Het volgende voorbeeld illustreert deze uitleg:

 

Vloerschaal met waarden Max 3.000 kg, Min 20 kg, e = 1 kg

 

Ø  0 - 500 kg - 0,5 kg               

Ø  500 - 2000 kg - 1 kg

Ø  2000 - 3000 kg - 1,5 kg

 

We voeren de berekening op dit moment niet verder uit, maar we beantwoorden graag uw vragen over dit onderwerp in een persoonlijk interview. Neem contact met ons op..

 

Gekalibreerde telschalen

Zijn er gekalibreerde telschalen? Deze vraag wordt heel vaak gesteld en we beantwoorden het met een duidelijk NEE. De telfunctie van een schaal kan nooit worden gekalibreerd. Dat blijkt uit alle richtlijnen, wet- en regelgeving. Of beter gezegd, het komt er niet uit. Een telfunctie wordt in geen enkele rechtsgrondslag genoemd. Omgekeerd geeft dit aan dat de telfunctie niet is gekalibreerd.

Er kan nog steeds een gekalibreerde telschaal zijn, maar alleen het bepaalde gewicht moet worden gebruikt in kalibratieverkeer, maar niet het bepaalde aantal stuks. Als u een gekalibreerde telschaal hebt, u het gewicht gebruiken in gekalibreerd verkeer. Zo kost bijvoorbeeld 1 kg schroeven 5 EURO. Maar niet het aantal stukken van bijvoorbeeld 50 schroeven.

 

Kalibratiemarkering

Hoe een gekalibreerde schaal moet worden geëtiketteerd, staat beschreven in Richtlijn 2014/31/EU. Vanaf artikel 15 voorziet de richtlijn in etikettering. Het bevat ook Verordening (EG) nr.

De metrologische markering is gebaseerd op de letter "M" en de laatste twee cijfers van het jaar waarin de markering is aangebracht, omlijst door een rechthoek. De hoogte van de rechthoek komt overeen met de hoogte van de CE-markering. Voor zover geciteerd uit de richtlijn.

Op de typeplaat van een gekalibreerde schaal moeten de volgende gegevens aanwezig zijn:

Ø  CE-markering

Ø  "M" met de jaarlijkse ID

Ø  Identificatienummer van de aangemelde instantie(s)

Ø  NUMMER VAN HET EU-typeonderzoekcertificaat

Ø  Naam van de fabrikant, handelsnaam of handelsmerk

Ø  Nauwkeurigheidsklasse in een ovaal

Ø  Höchstlast

Ø  Mindestlast

Ø  Eichwert Eichwert

Ø  Type, batch of serienummer

Ø  Indien nodig, verdelingswaarde als deze afwijkt van de kalibratiewaarde

Ø  Speciale temperatuuraanduiding

 

Verdere gegevens kunnen nodig zijn en zijn afhankelijk van de apparatuur van de weegschaal en/of het gebruik. Hier tonen we een typeplaat voor een gekalibreerde schaal:

De richtlijn geeft ook duidelijke instructies voor het aanbrengen. De gegevens moeten duidelijk zichtbaar en leesbaar permanent op het apparaat zijn aangebracht. Ze moeten worden geplaatst voordat ze in de handel worden gebracht en mogen niet worden verwijderd of vernietigd wanneer ze worden verwijderd. Als alternatief kan een veiligheidsmerk zodanig worden aangebracht dat het wordt vernietigd wanneer het etiket wordt verwijderd.

Welke gekalibreerde schalen hebben we?

OMEGA Waagen GmbH heeft de juiste gekalibreerde oplossing voor elke toepassing in de industrie, retail, logistiek en landbouw. Voor alle weegschalen vindt u ook gekalibreerde varianten in ons assortiment. Aangezien dit onderwerp niet altijd gemakkelijk is, ondersteunen wij u graag bij uw selectie.

Door middel van specifieke vragen vinden wij de beste balans voor uw toepassing, zodat u uw core business met zekerheid voortzetten. Zelfs na de aankoop, zijn er nog veel te overwegen, zoals het registreren van het saldo bij de verantwoordelijke kalibratie autoriteit. Wij ondersteunen u hierbij. Wanneer de post-kalibratie op handen is, staan wij ook voor u klaar. We controleren de weegschaal professioneel en voeren de kalibratievoorbereiding uit. Met het kalibratiekantoor coördineren we een afspraak en laten we de post-kalibratie plaatsvinden. Indien nodig voorzien wij u van een vervangende weegschaal voor de periode, zodat u geen tijd verspilt.

Service op zijn best - minder is niet goed genoeg voor onze klanten!

Een gekalibreerde weegschaal moet worden gebruikt wanneer het gewicht wordt gebruikt om een prijs te bepalen. Daarnaast zijn er andere toepassingen die een gekalibreerde schaal vereisen. In... mehr erfahren »
Fenster schließen
Gekalibreerde schaal | OMEGA Waagen GmbH

Een gekalibreerde weegschaal moet worden gebruikt wanneer het gewicht wordt gebruikt om een prijs te bepalen. Daarnaast zijn er andere toepassingen die een gekalibreerde schaal vereisen.

In onze blog hebben we dit onderwerp uitvoerig behandeld en aan de tafel u eenvoudig bepalen of uw toepassing een gekalibreerde schaal vereist.

 

Rechtsgrondslag - Richtlijn 2014/31/EU

Richtlijn 2014/31/EU heeft betrekking op niet-zelfstandige schalen. Daarnaast zijn er de zelfactieve schalen, waar we elders mee te maken zullen krijgen. Het is van cruciaal belang dat deze richtlijn bindend is voor alle schalen en niet alleen op gekalibreerde schalen. Dat blijkt rechtstreeks uit artikel 1, lid 1. In lid 2 wordt vervolgens een onderscheid gemaakt naar gelang van de gebruiksgebieden, wat later resulteert in de verschillende behandeling van gekalibreerde schalen en niet-gekalibreerde.

Artikel 2 bevat de definities. Dit geeft ook aanleiding tot de definitie van een schaal en die van een niet-zelfactieve schaal. Dit laatste vereist de tussenkomst van een exploitant, die niet vereist is voor een geactueerde schaal. Artikel 3 regelt de marktbepaling en de inbedrijfstelling. Voor gekalibreerde schalen is bijlage 1 van deze richtlijn belangrijk. Hier worden de essentiële eisen voor niet-automatischegekalibreerde weegschalen gepresenteerd.

Wat zijn de procedures?

Naast kalibratie is er ook fabriekskalibratie, ook wel ISO-kalibratie genoemd. Dit wordt uitgevoerd door de fabrikant of een gekwalificeerd persoon/bedrijf. Er is geen duidelijke definitie van wat hier te doen. De fabrikant bepaalt zelf de omvang van de test. OMEGA Waagen GmbH gaat verder met fabriekskalibratie zoals in kalibratie. We laten ons leiden door DIN 45501, die ook de specificaties voor de kalibratie van een weegschaal definieert.

DAkkS kalibratie is een andere vorm van gedocumenteerde testen van een schaal. Hier, net als bij kalibratie, is duidelijk gedefinieerd hoe de balans moet worden gecontroleerd. De resultaten worden uitgevoerd in een testlogboek en dienen als bewijs van de juistheid van de weegresultaten voor de gebruiker.

Kalibratie alleen is een openbare handeling en mag alleen worden uitgevoerd door de kalibratie-autoriteiten. Het is gelijk aan de conformiteitsbeoordeling op grond van Richtlijn 2014/31/EU. Dit wordt uitgevoerd door de fabrikant wanneer een weegschaal voor het eerst op de markt wordt gebracht. Alleen als de fabrikant echter een erkend kwaliteitsmanagementsysteem onderhoudt. Een aangemelde instantie onderzoekt dit en verleent erkenning.

Er zijn een aantal uitvoeringsvarianten voor de conformiteitsbeoordelingsprocedure, waarvan sommige kunnen worden gecombineerd. In bijlage II bij Richtlijn 2014/31/EU worden de volgende procedures vastgesteld en gedefinieerd:

Ø  Module B - EU-typeonderzoek

Ø  Module D - Overeenstemming met het type op basis van een

Kwaliteitsborging van het productieproces

Ø  Module D1 - Kwaliteitsborging op basis van het productieproces

Ø  Module F - Overeenstemming met het ontwerp op basis van een producttest

Ø  Module F1 - Conformiteit op basis van een producttest

Ø  Module G - Conformiteit op basis van een individuele test

 

De oude Richtlijn 2009/23/EG is met ingang van 20 april 2016 bij Richtlijn 2014/31/EU ingetrokken.

Wat is nauwkeuriger?

Over dit onderwerp kan geen verklaring worden afgelegd. Het is een feit dat alleen een geijkte of conformiteitsschaal mag worden gebruikt in gekalibreerde toepassingen.

Voor de gebruiker kan een niet-gekalibreerde schaal echter de betere keuze zijn. De meeste van hen hebben een hogere resolutie. Hierdoor kan de gebruiker betere weegresultaten behalen. Opgemerkt moet echter worden dat een gekalibreerde schaal vele tests heeft ondergaan. Zo kunnen alleen schalen met de juiste goedkeuringen worden gekalibreerd.

Goedkeuring - Een voorwaarde voor kalibratie

Om goedkeuring te krijgen voor de onderdelen van een weegschaal is een uitgebreide testprocedure vereist. De componenten worden gecontroleerd volgens de respectievelijke OIML-richtlijnen. Vastgesteld in hoeverre het bestanddeel mag worden gebruikt in het verkeer op basis van de dienst.

 

Na een succesvolle afronding van alle tests in overeenstemming met de OIML-richtlijn, wordt een accreditatie verleend door een erkende keuringsinstantie. Hier is een voorbeeld van een goedkeuring voor onze evaluatieselektronik WA-01:

Zonder goedkeuring wordt een schaal niet gekalibreerd. Goedkeuring stelt zeer hoge eisen aan de componenten en niet zonder reden. Dit legt de basis voor betrouwbare weegresultaten gedurende vele jaren.

 

Uitvoering van de kalibratie

Hoe de kalibratie van een weegschaal wordt uitgevoerd, wordt beschreven in DIN 45501. Naast het controleren van de documentatie van het saldo, worden ook de goedkeuringen gecontroleerd. Er moet een compatibiliteitscertificaat worden gemaakt. Hieruit blijkt dat de afzonderlijke componenten in combinatie voldoen aan de eisen voor de gewenste balans.

De metrologische test bestaat uit verschillende stappen. De nulpositie moet worden gecontroleerd, evenals de overbelasting. Een test met normale belasting, meestal volle en half normale belasting wordt uitgevoerd. Hoekcontrole zorgt ervoor dat een correct resultaat wordt weergegeven, zelfs wanneer de belasting off-the-board is. De hysteresetest omvat ten minste 5 controlepunten. Zij moeten de minimale belasting en maximale belasting omvatten. De andere controlepunten moeten dicht bij de waarden liggen waar de foutlimieten veranderen.

Parlementsleden

In tegenstelling tot een fabriekskalibratie of DAkkS-kalibratie wordt de werkelijke afwijking van de balans niet aan de klant getoond. Het aanbrengen van de kalibratiemarkering zorgt ervoor dat de balans binnen de foutlimieten werkt.

 

De foutlimieten zijn afhankelijk van een aantal factoren. We beperken ons tot de foutlimieten van een klasse III schaal in dit artikel. In één schaal  is het weeggebied verdeeld in drie gebieden. In het onderste bereik kan de fout in de conformiteitsbeoordeling 0,5 x e zijn, in het middenbereik 1 x e en in het bovenste bereik 1,5 x e. "e" staat voor de kalibratiewaarde, d.w.z. de displaystap. De verkeersfoutlimieten zijn twee keer zo hoog.

 

Het volgende voorbeeld illustreert deze uitleg:

 

Vloerschaal met waarden Max 3.000 kg, Min 20 kg, e = 1 kg

 

Ø  0 - 500 kg - 0,5 kg               

Ø  500 - 2000 kg - 1 kg

Ø  2000 - 3000 kg - 1,5 kg

 

We voeren de berekening op dit moment niet verder uit, maar we beantwoorden graag uw vragen over dit onderwerp in een persoonlijk interview. Neem contact met ons op..

 

Gekalibreerde telschalen

Zijn er gekalibreerde telschalen? Deze vraag wordt heel vaak gesteld en we beantwoorden het met een duidelijk NEE. De telfunctie van een schaal kan nooit worden gekalibreerd. Dat blijkt uit alle richtlijnen, wet- en regelgeving. Of beter gezegd, het komt er niet uit. Een telfunctie wordt in geen enkele rechtsgrondslag genoemd. Omgekeerd geeft dit aan dat de telfunctie niet is gekalibreerd.

Er kan nog steeds een gekalibreerde telschaal zijn, maar alleen het bepaalde gewicht moet worden gebruikt in kalibratieverkeer, maar niet het bepaalde aantal stuks. Als u een gekalibreerde telschaal hebt, u het gewicht gebruiken in gekalibreerd verkeer. Zo kost bijvoorbeeld 1 kg schroeven 5 EURO. Maar niet het aantal stukken van bijvoorbeeld 50 schroeven.

 

Kalibratiemarkering

Hoe een gekalibreerde schaal moet worden geëtiketteerd, staat beschreven in Richtlijn 2014/31/EU. Vanaf artikel 15 voorziet de richtlijn in etikettering. Het bevat ook Verordening (EG) nr.

De metrologische markering is gebaseerd op de letter "M" en de laatste twee cijfers van het jaar waarin de markering is aangebracht, omlijst door een rechthoek. De hoogte van de rechthoek komt overeen met de hoogte van de CE-markering. Voor zover geciteerd uit de richtlijn.

Op de typeplaat van een gekalibreerde schaal moeten de volgende gegevens aanwezig zijn:

Ø  CE-markering

Ø  "M" met de jaarlijkse ID

Ø  Identificatienummer van de aangemelde instantie(s)

Ø  NUMMER VAN HET EU-typeonderzoekcertificaat

Ø  Naam van de fabrikant, handelsnaam of handelsmerk

Ø  Nauwkeurigheidsklasse in een ovaal

Ø  Höchstlast

Ø  Mindestlast

Ø  Eichwert Eichwert

Ø  Type, batch of serienummer

Ø  Indien nodig, verdelingswaarde als deze afwijkt van de kalibratiewaarde

Ø  Speciale temperatuuraanduiding

 

Verdere gegevens kunnen nodig zijn en zijn afhankelijk van de apparatuur van de weegschaal en/of het gebruik. Hier tonen we een typeplaat voor een gekalibreerde schaal:

De richtlijn geeft ook duidelijke instructies voor het aanbrengen. De gegevens moeten duidelijk zichtbaar en leesbaar permanent op het apparaat zijn aangebracht. Ze moeten worden geplaatst voordat ze in de handel worden gebracht en mogen niet worden verwijderd of vernietigd wanneer ze worden verwijderd. Als alternatief kan een veiligheidsmerk zodanig worden aangebracht dat het wordt vernietigd wanneer het etiket wordt verwijderd.

Welke gekalibreerde schalen hebben we?

OMEGA Waagen GmbH heeft de juiste gekalibreerde oplossing voor elke toepassing in de industrie, retail, logistiek en landbouw. Voor alle weegschalen vindt u ook gekalibreerde varianten in ons assortiment. Aangezien dit onderwerp niet altijd gemakkelijk is, ondersteunen wij u graag bij uw selectie.

Door middel van specifieke vragen vinden wij de beste balans voor uw toepassing, zodat u uw core business met zekerheid voortzetten. Zelfs na de aankoop, zijn er nog veel te overwegen, zoals het registreren van het saldo bij de verantwoordelijke kalibratie autoriteit. Wij ondersteunen u hierbij. Wanneer de post-kalibratie op handen is, staan wij ook voor u klaar. We controleren de weegschaal professioneel en voeren de kalibratievoorbereiding uit. Met het kalibratiekantoor coördineren we een afspraak en laten we de post-kalibratie plaatsvinden. Indien nodig voorzien wij u van een vervangende weegschaal voor de periode, zodat u geen tijd verspilt.

Service op zijn best - minder is niet goed genoeg voor onze klanten!

Filter schließen
Für die Filterung wurden keine Ergebnisse gefunden!
Zuletzt angesehen